• آماده سازی سیزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت و انرژی کیش 24 ساعت پیش از افتتاح
  • آماده سازی سیزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت و انرژی کیش 24 ساعت پیش از افتتاح
  • آماده سازی سیزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت و انرژی کیش 24 ساعت پیش از افتتاح
  • آماده سازی سیزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت و انرژی کیش 24 ساعت پیش از افتتاح
  • آماده سازی سیزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت و انرژی کیش 24 ساعت پیش از افتتاح
  • آماده سازی سیزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت و انرژی کیش 24 ساعت پیش از افتتاح
  • آماده سازی سیزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت و انرژی کیش 24 ساعت پیش از افتتاح
  • آماده سازی سیزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت و انرژی کیش 24 ساعت پیش از افتتاح
  • آماده سازی سیزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت و انرژی کیش 24 ساعت پیش از افتتاح
  • آماده سازی سیزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت و انرژی کیش 24 ساعت پیش از افتتاح
  • آماده سازی سیزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت و انرژی کیش 24 ساعت پیش از افتتاح
آماده سازی سیزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت و انرژی کیش 24 ساعت پیش از افتتاحآماده سازی سیزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت و انرژی کیش 24 ساعت پیش از افتتاحآماده سازی سیزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت و انرژی کیش 24 ساعت پیش از افتتاحآماده سازی سیزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت و انرژی کیش 24 ساعت پیش از افتتاحآماده سازی سیزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت و انرژی کیش 24 ساعت پیش از افتتاحآماده سازی سیزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت و انرژی کیش 24 ساعت پیش از افتتاحآماده سازی سیزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت و انرژی کیش 24 ساعت پیش از افتتاحآماده سازی سیزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت و انرژی کیش 24 ساعت پیش از افتتاحآماده سازی سیزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت و انرژی کیش 24 ساعت پیش از افتتاحآماده سازی سیزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت و انرژی کیش 24 ساعت پیش از افتتاحآماده سازی سیزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت و انرژی کیش 24 ساعت پیش از افتتاح
اختصاصی عصر نمایشگاه :

آماده سازی سیزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت و انرژی کیش ۲۴ ساعت پیش از افتتاح

عصر نمایشگاه: سیزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت و انرژی کیش ( kish enex ) با رویکرد سرمایه گذاری از فردا به مدت ۴ روز در محل نمایشگاه های بین المللی سازمان منطقه آزاد کیش با حضور بیش از ۱۵۰ شرکت داخلی و خارجی افتتاح می شود.

.

Copyright © 2016 - AsreNamayeshgah by Daustany