• گزارش تصویری از نشست خبری نمایشگاه ایران پنکس
  • گزارش تصویری از نشست خبری نمایشگاه ایران پنکس
  • گزارش تصویری از نشست خبری نمایشگاه ایران پنکس
  • گزارش تصویری از نشست خبری نمایشگاه ایران پنکس
  • گزارش تصویری از نشست خبری نمایشگاه ایران پنکس
  • گزارش تصویری از نشست خبری نمایشگاه ایران پنکس
  • گزارش تصویری از نشست خبری نمایشگاه ایران پنکس
  • گزارش تصویری از نشست خبری نمایشگاه ایران پنکس
  • گزارش تصویری از نشست خبری نمایشگاه ایران پنکس
گزارش تصویری از نشست خبری نمایشگاه ایران پنکسگزارش تصویری از نشست خبری نمایشگاه ایران پنکسگزارش تصویری از نشست خبری نمایشگاه ایران پنکسگزارش تصویری از نشست خبری نمایشگاه ایران پنکسگزارش تصویری از نشست خبری نمایشگاه ایران پنکسگزارش تصویری از نشست خبری نمایشگاه ایران پنکسگزارش تصویری از نشست خبری نمایشگاه ایران پنکسگزارش تصویری از نشست خبری نمایشگاه ایران پنکسگزارش تصویری از نشست خبری نمایشگاه ایران پنکس

گزارش تصویری از نشست خبری نمایشگاه ایران پنکس

عصر نمایشگاه- صبح امروز دوشنبه نشست خبری نمایشگاه بین‌المللی نوشت افزار وتجهیزات مهندسی (IRAN PENEX ) در محل شهر آفتاب برگزار شد.

.

Copyright © 2016 - AsreNamayeshgah by Daustany