• شهر گردشگر به ایران مال آمد
  • شهر گردشگر به ایران مال آمد
  • شهر گردشگر به ایران مال آمد
  • شهر گردشگر به ایران مال آمد
  • شهر گردشگر به ایران مال آمد
  • شهر گردشگر به ایران مال آمد
  • شهر گردشگر به ایران مال آمد
  • شهر گردشگر به ایران مال آمد
  • شهر گردشگر به ایران مال آمد
شهر گردشگر به ایران مال آمدشهر گردشگر به ایران مال آمدشهر گردشگر به ایران مال آمدشهر گردشگر به ایران مال آمدشهر گردشگر به ایران مال آمدشهر گردشگر به ایران مال آمدشهر گردشگر به ایران مال آمدشهر گردشگر به ایران مال آمدشهر گردشگر به ایران مال آمد

شهر گردشگر به ایران مال آمد

عصر نمایشگاه - نخستین نمایشگاه بین‌المللی اقتصاد و سرمایه‌گذاری گردشگری برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری «عصر نمایشگاه» به نقل از ایسنا، نخستین نمایشگاه بین‌المللی اقتصاد و سرمایه‌گذاری گردشگری با عنوان نمایشگاه شهر گردشگر از 4 تا 7 شهریورماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بزرگ بازار بزرگ ایران (ایران مال) برگزار شد.

Copyright © 2016 - AsreNamayeshgah by Daustany