• گزارش تصویری دومین دوره نمایشگاه بین المللی کشاورزی اتماک_آی فارم
  • گزارش تصویری دومین دوره نمایشگاه بین المللی کشاورزی اتماک_آی فارم
  • گزارش تصویری دومین دوره نمایشگاه بین المللی کشاورزی اتماک_آی فارم
  • گزارش تصویری دومین دوره نمایشگاه بین المللی کشاورزی اتماک_آی فارم
  • گزارش تصویری دومین دوره نمایشگاه بین المللی کشاورزی اتماک_آی فارم
  • گزارش تصویری دومین دوره نمایشگاه بین المللی کشاورزی اتماک_آی فارم
  • گزارش تصویری دومین دوره نمایشگاه بین المللی کشاورزی اتماک_آی فارم
  • گزارش تصویری دومین دوره نمایشگاه بین المللی کشاورزی اتماک_آی فارم
گزارش تصویری دومین دوره نمایشگاه بین المللی کشاورزی اتماک_آی فارمگزارش تصویری دومین دوره نمایشگاه بین المللی کشاورزی اتماک_آی فارمگزارش تصویری دومین دوره نمایشگاه بین المللی کشاورزی اتماک_آی فارمگزارش تصویری دومین دوره نمایشگاه بین المللی کشاورزی اتماک_آی فارمگزارش تصویری دومین دوره نمایشگاه بین المللی کشاورزی اتماک_آی فارمگزارش تصویری دومین دوره نمایشگاه بین المللی کشاورزی اتماک_آی فارمگزارش تصویری دومین دوره نمایشگاه بین المللی کشاورزی اتماک_آی فارمگزارش تصویری دومین دوره نمایشگاه بین المللی کشاورزی اتماک_آی فارم

گزارش تصویری دومین دوره نمایشگاه بین المللی کشاورزی اتماک_آی فارم

عصر نمایشگاه- دومین دوره نمایشگاه بین المللی کشاورزی اتماک_آی فارم (ماشین آلات، نهاده ها، سیستم های آبیاری، تجهیزات گلخانه و صنایع وابسته) با حضور پاویون تخصصی کشور ایتالیا ۲۱ شهریور ماه افتتاح شد و تا ۲۴ شهریور ماه ۹۷ در محل نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب تهران ادامه خواهد داشت.

.

Copyright © 2016 - AsreNamayeshgah by Daustany