• برگزاری نمایشگاه فرش دست‌باف ایران در ارومیه+تصاویر
  • برگزاری نمایشگاه فرش دست‌باف ایران در ارومیه+تصاویر
  • برگزاری نمایشگاه فرش دست‌باف ایران در ارومیه+تصاویر
  • برگزاری نمایشگاه فرش دست‌باف ایران در ارومیه+تصاویر
  • برگزاری نمایشگاه فرش دست‌باف ایران در ارومیه+تصاویر
  • برگزاری نمایشگاه فرش دست‌باف ایران در ارومیه+تصاویر
  • برگزاری نمایشگاه فرش دست‌باف ایران در ارومیه+تصاویر
  • برگزاری نمایشگاه فرش دست‌باف ایران در ارومیه+تصاویر
  • برگزاری نمایشگاه فرش دست‌باف ایران در ارومیه+تصاویر
  • برگزاری نمایشگاه فرش دست‌باف ایران در ارومیه
  • برگزاری نمایشگاه فرش دست‌باف ایران در ارومیه+تصاویر
برگزاری نمایشگاه فرش دست‌باف ایران در ارومیه+تصاویربرگزاری نمایشگاه فرش دست‌باف ایران در ارومیه+تصاویربرگزاری نمایشگاه فرش دست‌باف ایران در ارومیه+تصاویربرگزاری نمایشگاه فرش دست‌باف ایران در ارومیه+تصاویربرگزاری نمایشگاه فرش دست‌باف ایران در ارومیه+تصاویربرگزاری نمایشگاه فرش دست‌باف ایران در ارومیه+تصاویربرگزاری نمایشگاه فرش دست‌باف ایران در ارومیه+تصاویربرگزاری نمایشگاه فرش دست‌باف ایران در ارومیه+تصاویربرگزاری نمایشگاه فرش دست‌باف ایران در ارومیه+تصاویربرگزاری نمایشگاه فرش دست‌باف ایران در ارومیهبرگزاری نمایشگاه فرش دست‌باف ایران در ارومیه+تصاویر

برگزاری نمایشگاه فرش دست‌باف ایران در ارومیه

عصر نمایشگاه- نمایشگاه فرش دست‌باف ایران در محل نمایشگاه‌های دائمی پارک جنگلی ارومیه در حال برگزاری است.

به گزارش پایگاه خبری «عصر نمایشگاه» به نقل از تسنیم، در این نمایشگاه فرش‌های دستباف نفیس با نقشه‌های اصیل ایرانی به نمایش گذاشته شده، فرش‌هایی که طرح‌های آن‌ها نشانگر قدرت هنر ایرانی در دنیای فرش است که در صورت برگشتن به دوران بی رقیب بازار فرش قبلی  می‌تواند به تنهایی چر اقتصاد خیلی از خانوارها را بچرخاند.

Copyright © 2016 - AsreNamayeshgah by Daustany