• گزارش تصویری شصت‌ و‌ یکمین دوره نمایشگاه کفش استانبول (aymod)
  • گزارش تصویری شصت‌ و‌ یکمین دوره نمایشگاه کفش استانبول (aymod)
  • گزارش تصویری شصت‌ و‌ یکمین دوره نمایشگاه کفش استانبول (aymod)
  • گزارش تصویری شصت‌ و‌ یکمین دوره نمایشگاه کفش استانبول (aymod)
  • گزارش تصویری شصت‌ و‌ یکمین دوره نمایشگاه کفش استانبول (aymod)
  • گزارش تصویری شصت‌ و‌ یکمین دوره نمایشگاه کفش استانبول (aymod)
  • گزارش تصویری شصت‌ و‌ یکمین دوره نمایشگاه کفش استانبول (aymod)
  • گزارش تصویری شصت‌ و‌ یکمین دوره نمایشگاه کفش استانبول (aymod)
گزارش تصویری شصت‌ و‌ یکمین دوره نمایشگاه کفش استانبول (aymod)گزارش تصویری شصت‌ و‌ یکمین دوره نمایشگاه کفش استانبول (aymod)گزارش تصویری شصت‌ و‌ یکمین دوره نمایشگاه کفش استانبول (aymod)گزارش تصویری شصت‌ و‌ یکمین دوره نمایشگاه کفش استانبول (aymod)گزارش تصویری شصت‌ و‌ یکمین دوره نمایشگاه کفش استانبول (aymod)گزارش تصویری شصت‌ و‌ یکمین دوره نمایشگاه کفش استانبول (aymod)گزارش تصویری شصت‌ و‌ یکمین دوره نمایشگاه کفش استانبول (aymod)گزارش تصویری شصت‌ و‌ یکمین دوره نمایشگاه کفش استانبول (aymod)

گزارش تصویری شصت‌ و‌ یکمین دوره نمایشگاه کفش استانبول (aymod)

عصر نمایشگاه - شصت و یکمین دوره نمایشگاه کفش استانبول در مرکز نمایشگاهی CNR در حال برگزاری است.

به گزارش پایگاه خبری «عصر نمایشگاه»،  نمایشگاه کفش استانبول به عنوان دومین نمایشگاه بزرگ دنیا در این صنعت در 6 سالن مرکز نمایشگاهی CNR و با حضور 450 شرکت و در فضایی بالغ بر 60 هزار متر مربع در حال برگزاری است.  این نمایشگاه دو بار در سال به صورت بهاره و پاییزه برگزار می شود و بازدید کنندگان بسیاری از نقاط مختلف جهان حضور در این نمایشگاه را فرصت مناسبی برای اطلاع از آخرین دست آوردها در صنعت مد کفش می دانند. این رویداد از تاریخ 14 فروردین ماه 1398 آغاز شده و تا 17 فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

Copyright © 2016 - AsreNamayeshgah by Daustany