عصرنمایشگاه منتشر کرد

لیست مشارکت کنندگان دهمین نمایشگاه فناوری نانو ایران منتشر شد

عصر نمایشگاه- دهمین نمایشگاه فناوری نانو ایران از ۱۴ تا ۱۷ مهرماه در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.

لیست مشارکت کنندگان دهمین نمایشگاه فناوری نانو ایران منتشر شد