دومین نمایشگاه محصولات دانش بنیان و فناوری در قزوین گشایش یافت

عصر نمایشگاه- در مراسمی با حضور استاندار قزوین دومین نمایشگاه محصولات دانش بنیان و فنآور در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین گشایش یافت.

دومین نمایشگاه محصولات دانش بنیان و فناوری در قزوین گشایش یافت